Lokalna Grupa Działania "GNIAZDO"
Nawigacja
Ogłoszenie o naborze
Dokumenty
-
Rada Decyzyjna
Aktualności
LGD Gniazdo
Zarząd
Materiały na Walne Zebranie 2014
Logo LGD Gniazdo do pobrania
Media o nas
Projekty współpracy
Projekty Beneficjentów
Gminy:
Skierniewice
Maków
Lipce Reymontowskie
Godzianów
Głuchów
Zduny
Chąśno
Kocierzew Południowy
Łowicz
Kiernozia
Nowy Kawęczyn
Nieborów
Słupia

Kalendarz imprez
Leader+
Galeria
Bank pomysłów
Ciekawe linki
Kontakt
Mapa
Dokumenty - Schemat II Leader
Sprawozdania OPP
Archiwum Newsów

English:
About LGD Gniazdo
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło


Witamy
Serdecznie witamy Państwa na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "GNIAZDO"

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.minrol.gov.pl http://www.leaderplus.org.pl http://www.skierniewice.bs.net.pl http://www.lodzkie.plhttp://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0 http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1469&LangId=0 Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego funpage
SPOTKANIA SZKOLENIOWE
Newsy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”


zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie „Małych projektów”

Spotkania szkoleniowe odbędą się w godzinach 11:00-16:00 :

 04.09.2014 r. – Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –„Gniazdo”
Plac Św. Floriana 1, sala konferencyjna.
 05.09.2014 r. – Urząd Gminy Łowicz ul. Długa 12, sala konferencyjna

Spotkania skierowane są do potencjalnych wnioskodawców (przedstawiciele organizacji społecznych, osoby fizyczne i osoby prawne, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy) z terenu objętego działaniem LGD – „Gniazdo”.
Udział jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

Program spotkań szkoleniowych:

g. 11:00 – 12:00


- Leader w ramach PROW 2007-2013 podsumowanie okresu programowania
- Lokalna Strategia Rozwoju – cele oraz przedsięwzięcia
- Działania możliwe do realizacji LSR w ramach operacji

g. 12:15 - 16:00

- Zasady i reguły wsparcia
- Beneficjenci, warunki i tryb przyznania pomocy
- Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
- Wnioski wraz z załącznikami – omówienie wniosków
dla „Małych projektów”
-Doradztwo, konsultacje, pytania

Spotkania skierowane są do potencjalnych wnioskodawców (przedstawiciele organizacji społecznych, osoby fizyczne i osoby prawne, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy) z terenu objętego działaniem LGD – „Gniazdo”.
Udział jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.
W razie pytań prosimy o kontakt tel/fax 46 831 62 40
ZAPRASZAMY

Admin dnia 29 sierpień 2014 10:45 0 Komentarzy · 4 Czytań · Drukuj
Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów" III nabór 2014
Ogłoszenie o naborze
Lokalna Grupa Działania –„Gniazdo”


informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem


wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy, w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Od 15.09.2014 r. do 29.09.2014 r.


Miejsce składania wniosków:


Siedziba biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w Skierniewicach
Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej na CD bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.


Limit dostępnych środków :

723 035,81 zł


Wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektów należy składać na:


1. Integracja i aktywizacja w zakresie sportu, kultury i rekreacji.
2. Upowszechnianie dostępu do Internetu.
3. Edukacja mieszkańców w zakresie prowadzenia różnych form działalności gospodarczej i społecznej.
4. Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej, w tym surowców bioenergetycznych oraz energii odnawialnej.
5. Wspólna i atrakcyjna sieć szlaków turystycznych.
6. Zagospodarowanie zbiorników wodnych oraz terenów wokół zbiorników.
7. Rozwój aktywnych form rekreacji.
8. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.
9. Promocja i ochrona zasobów obszaru.
10. Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego.
11. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów i twórców ludowych oraz rzemieślników.
12. Promocja kultury obszaru.


Kryteria wyboru operacji:

lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy, w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały przyjęte Uchwałą Nr IV/5/08 z dnia 22.10.2008r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Gniazdo” w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji do LSR.


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w pkt 1,2,3 Karty oceny zgodności operacji z LSR wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR;
 operacja musi uzyskać wymagane minimum 40 % (16,40 pkt) z maksymalnej liczby 41 pkt.


Szczegółowe informacje


dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:


 Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo”: www.lgdgniazdo.pl www.lgdgniazdo.pl w dziale „Ogłoszenia o naborze"
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl www.prow.lodzkie.pl
 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : www.arimr.gov.pl www.arimr.gov.pl


Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania-„Gniazdo” – tel. 46 831 62 40 lub 501575180
Dokumentacja konkursowa

Admin dnia 21 sierpień 2014 11:48 0 Komentarzy · 40 Czytań · Drukuj
Lista rankingowa projektów wybranych przez Radę Decyzyjną do realizacji w ramach LSR "Odnowa i rozwój wsi"


Admin dnia 04 sierpień 2014 09:58 0 Komentarzy · 45 Czytań · Drukuj
Lista rankingowa projektów wybranych przez Radę Decyzyjną do realizacji w ramach LSR "Małe projekty"


Admin dnia 04 sierpień 2014 09:48 0 Komentarzy · 38 Czytań · Drukuj
Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania"Gniazdo" wybrała do realizacji wniosków złożonych w zakresie. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst"

Admin dnia 04 sierpień 2014 09:42 0 Komentarzy · 39 Czytań · Drukuj
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Różnicowania w kierunku działalności nie rolniczej" nie wpłynął żaden wniosek

Admin dnia 04 sierpień 2014 09:39 0 Komentarzy · 37 Czytań · Drukuj
Wizyta Litwinów w Polsce
NewsyLokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w dniach 28.06.-05.07.2014r., w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Kulturowe Smaki Partnerstwa” realizowanego z Lokalną Grupą Działania „Zmieniamy zmieniając się”, gościła młodzież i opiekunów z miejscowości Moletu na Litwie. Celem projektu jest wymiana kulturowa młodzieży, poznawanie dorobku kulturowego obu krajów, folkloru oraz nauka ginącego rzemiosła. Projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W Polsce młodzież litewska wzięła udział w warsztatach artystycznych kultywujących tradycje lokalne jak wikliniarstwo, bibułkarstwo, taniec i śpiew, fotografia, kulinaria. Litwini zwiedzili okoliczne zabytki i atrakcyjne miejsca jak Muzeum w Nieborowie, Skansen w Maurzycach, Zagroda Bednarza i Muzea w Lipcach Reymontowskich.
Inauguracja projektu odbyła się podczas międzynarodowej konferencji „Nietradycyjny pogląd na tradycyjny tryb życia wiejskiego na Litwie i w Polsce”, w której wzięli udział zarówno goście litewscy jak i młodzież z rodzicami z Polski, która zdobyła nagrody w konkursach wiedzy i wyjedzie w sierpniu na Litwę. Prelekcję wygłosili przedstawicielka LGD „Zmieniamy zmieniając się” Violeta Navickiene i prezes zarządu LGD – „Gniazdo” Zbigniew Wieczorek. W konferencji uczestniczyli również członkowie LGD-„Gniazdo”
Admin dnia 01 sierpień 2014 15:53 0 Komentarzy · 39 Czytań · Drukuj
Piknik Świętojański 2014Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” już po raz kolejny zaprosiła na „Ekologiczny Piknik Świętojański w zgodzie z naturą i kulturą na obszarach cennych przyrodniczo Natura 2000 dla mieszkańców powiatu skierniewickiego i łowickiego”, który odbył się 29 czerwca w stadninie koni „Tarant” w Budach Grabskich. Partnerami byli Wójt Gminy Skierniewice, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Odział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, stadnina koni „Tarant”.
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W Pikniku wzięli udział goście specjalni - uczniowie i opiekunowie z miejscowości Moletu na Litwie z zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania „Zmieniamy zmieniając się”.
Na uczestników czekało mnóstwo bezpłatnych atrakcji jak: rajd rowerowy po Puszczy Bolimowskiej, warsztaty: zielarski, bibułkarski, wikliniarski, pszczelarsko-bartniczy, bednarski, rzeźbienia w drewnie ptaków, przyrodniczy na kajakach „Poznajemy Rezerwat Rzeki Rawki”, wyplatania wianków świętojańskich, kulinariów tradycyjnych.
Dla dzieci przygotowaliśmy specjalnie ekozabawę, warsztaty plastyczny, malowania na glinie, gipsie i szkle.
Można było podziwiać pokazy skoków przez przeszkody i jazdy konnej, kowalstwa, psów pasterskich. Poznać z bliska - dzięki wystawom - drób ozdobny, króliki, szynszyle, konie, kuce i owce. Wziąć udział w pokazach działań ratowniczych prezentowanych przez OSP Głuchów, popróbować sił na ściance wspinaczkowej, czy zajęciach edukacyjnych jakie poprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
Dla uatrakcyjnienia Pikniku i zwiększenia wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców powiatu skierniewickiego i łowickiego przeprowadziliśmy 8 konkursów przyrodniczych, w których nagrodami były atrakcyjne książki. Ponadto stosika wystawiennicze mieli Bolimowski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Skierniewice.

Dziękujemy Partnerom i Gościom! Zapraszamy za rok!

Admin dnia 10 lipiec 2014 11:33 0 Komentarzy · 65 Czytań · Drukuj
Piknik Świętojański


Zapraszamy na rajd rowerowy, który poprowadzą pracownicy OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Zbiórka o godz. 10.30 przy Dworcu PKP Skierniewice

Rozpoczęcie rajdu o godz. 11.00

Trasa liczy ok. 35 km (jej przebieg na załączonej mapie).

Przewidywany koniec rajdu o godz. 14.00 na terenie stadniny koni „Tarant” w Budach GrabskichAdmin dnia 13 czerwiec 2014 08:37 0 Komentarzy · 124 Czytań · Drukuj
Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów
Newsy
Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów


06.06.2014
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że z dniem 9 czerwca 2014 roku rozpoczynają pracę Zespoły Eksperckie przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, których zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców i beneficjentów korzystających ze środków WPR. Eksperci będą udzielać nieodpłatnej pomocy w zakresie korzystania ze wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz rynku owoców i warzyw.
Wsparcie Zespołów obejmować będzie pomoc wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:
a) prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
b) prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
c) wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
d) przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
e) przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
f) spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.
W najbliższym czasie podobny Zespół Ekspertów powstanie również w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa będą ściśle współpracować z Oddziałami Regionalnymi i Biurami Powiatowymi ARiMR w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach


ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
tel.: 042 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83
fax: 042 719 66 99
e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl, sekretariat@lodr-bratoszewice.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łódzki Oddział Regionalny
Sekretariat - tel. 42 675 67 00/10
92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Admin dnia 11 czerwiec 2014 11:14 0 Komentarzy · 98 Czytań · Drukuj
WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE ZŁOTA GRUSZA
Newsy


Do zdobycia Złote Grusze


WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE ZŁOTA GRUSZA. Zgłoszone agrokurorty powalczą o wysokie nagrody finansowe i statuetki. Ponadto oferta wszystkich gospodarstw znajdzie się w publikacji podsumowującej konkurs - Wczasy pod gruszą w Łódzkiem.
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca br. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dostępne na stronie http://lodzkie.ksow.pl/ Wypełnione dokumenty należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub składać osobiście w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dodatkowych informacji udziela Anna Rzeźnik-Osuwniak e-mail: anna.rzeznik@lodzkie.pl,
tel. 42 663 31 88

Admin dnia 03 czerwiec 2014 09:04 0 Komentarzy · 102 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 25 1 2 3 4 > >>
Losowa fotografia


XIII Biesiada Łowicka
Copyright ©2007 LGD "Gniazdo"